Ruducha /BBA/ & Jelení paroh /Staghorn/

Ahoj, tieto dve riasy majú k sebe veľmi blízko a preto riešenie problémov s nimi nájdete na fórach a akvaristických stránkach a zatiaľ pre mňa najlepším a najvýstižnejším bolo riešenie na Horácových stránkach /odkaz dole/ a súhlasím s týmto postupom a opatreniami, no ešte by som ich doplnil.
V mojom prípade akvária a výskytu ruduchy bolo predčasné nevyvážené zarybnenie nového akvária, kedy sa začal tvoriť Staghorn a ruducha/BBA/ s mastnou hladinou, ktoré sa často vyskytujú spoločne. To, že sú spôsobené zvýšeným org. znečistením je pre mňa hlavnou príčinou, no keď som obmedzil zarybnenie akvária, tak by sa malo org. znečistenie znížiť, čo sa aj stalo, avšak ruducha aj Staghorn rástli ďalej- ako je to možné, veď mi zostalo v 450l akva 11 kusov Boraras brigitae a asi 30 krevetiek neocar. davidii. Staghorn je všade po celom akva na substráte, rastlinách aj kameňoch, slepá hladina je stále a vodu mením 3/4 akva každý tretí deň s prihnojením a nezaberá to.
Prvý dôvod: nahromadený odpad sa pomaly rozkladá a bude trvať aj 2-3 týždne než sa celkom mineralizuje aj po odlovení rýb.
Otázka: Prečo je rozklad odpadu spomalený? Moju odpoveď nájdete nižšie.
Druhý dôvod: dostatočné prúdenie ale nedostatočné zachytávanie odpadu filtrami-nie je možné filtrovať vodu tak, aby vám odpad neprúdil po akváriu, no spomaliť alebo obmedziť prúd je možné.
Tretí dôvod: podľa mňa hlavná príčina, je málo nenáročných a rýchle rastúcich rastlín produkujúcich cukry, aminokyseliny, uhlovodíky…a ešte niečo /čítaj ďalej/, väčšinu v mojom akva tvoria Hemianthus cal. Cuba a Elatine hydropiper. S týmto variantom asi málo z vás počíta a v literatúre sa väčšinou popisujú algicidy resp. alelopatické látky, ktoré blokujú riasy na rastlinách a ich nedostatok pri slabom zlom raste rastlín. To si však nemyslím že by nefungovalo, pretože v akváriu nemám väčší prebytok živín a rastliny rastú síce pomaly /zrejme vplyvom org. znečistenia/, no riasy tiež. Pomaly rastúce rastliny predsa produkujú algicidy tiež a nie je dôvod aby ich obrastali riasy ak sú v dobrej kondícii a tie moje rastú v pohode ale pomaly, no riasa na nich rastie aj tak. Čo ešte môže byť problém? Myslím si, že produkcia cukrov ako zdroja pohotovostného uhlíku pre dekompozičné baktérie. Nie je totiž možné, aby sa mi tvorilo toľko odpadu ak mením 3/4 vody v akváriu každý druhý či tretí deň -nie je z čoho, no stále mám slepú hladinu, tých pár rýb určite toľko odpadu nenarobí a ostatné ryby som už odlovil pred 2 týždňami. Čo určuje rýchlosť rozkladu org. odpadu /dekompozíciu/, je toho viac kyslík, živiny, teplota, ph a organický dostupný uhlík, ten baktérie získajú aj z odpadu. Ale…. Musia ho najprv rozložiť a až potom je dostupný, no predtým musia zohnať niečo rýchlo a v dostatočnom množstve stráviteľné na báze org. uhlíku, no a sme pri mojej teórii o cukroch, baktérie z nich dokážu uhlík rýchlo využiť, takže ak máte dostatok ostatných živín, kyslíku, vhodné Ph a teplotu /čo mám/, jediné čo pravdepodobne chýba v dostatočnom množstve pre rýchlejší rozklad odpadu, je rýchlo dostupný org. uhlík /nazval som ho URN – Uhlík Rýchleho Nasadenia, angl. QDC-Quick Deployment Carbon /. Ak rastliny nerastú, alebo rastú pomaly, nestačí ich produkcia cukrov pre výživu dekompozičných baktérií a nastáva problém -určite vám niečo hovorí Liebigov zákon minima, nemáte pocit, že pre baktérie platí niečo podobné ako pre rastliny ohľadne spotreby živín? Ja áno, pretože org. znečistenie som nebol schopný významne znížiť v akváriu s pomaly rastúcimi rastlinami, ani filtráciou ani výmenami vody ani odlovením rýb, resp. som ho znížil, ale ten čo zostal a ten čo sa tvoril sa pomaly a zrejme nedostatočne rozkladal a silnejším prúdením po akváriu stimuloval rast uvedených rias, preto považujem túto teóriu za možnú. Niektorí akvaristi spomínajú vyšší obsah železa ako dôvod ruduchy a že obmedzenie mikroprvkov zlepšuje situáciu s BBA, no ja si myslím, že je to tak len sčasti a pravým dôvodom je vyšší obsah ťažkých kovov v akváriu, ktorý súvisí s mojou teóriou s cukrami, uhľovodíkmi, aminokyselinami… a teda pohotovostným org. uhlíkom. Dôkazom by mohlo byť umiestnenie železnej mriežky v mojom akva obmývanej prúdom čerpadla, je to dôležité v súvislosti s kovmi aj príp. oxidu železitého v akváriu. Diana L. Walstad vo svojej knihe Ekológia rastlinného akvária píše, že org. uhlík DOC je schopný viazať ťažké kovy, no nespája to s činnosťou baktérii, no ja áno a preto som presvedčený, že väzby org. uhlíku s kovmi /kovovými iónmi/ sú pre baktérie využívajúce org. uhlík zrejme ťažko alebo vôbec dostupné a práve tento stav, začne obmedzovať hlavne dekompozičné baktérie v ich činnosti a vzniká nedostatok org. uhlíku pre rozklad odpadu a nárast org. znečistenia. D. Walstad však vo svojej knihe píše aj o tom, že väzby DOC /organický rozpustený uhlík/ s kovmi sa pôsobením svetla “rozbíjajú”- uvoľňujú, avšak nie je to obyčajné svetlo, ale pravdepodobne jeho UV zložka žiarenia, pretože na diskusnom fóre T. Barra sa o pokusoch akvaristov s BBA dočítate keď riešili otázku, prečo nie je BBA a staghorn v okrasných jazierkach, no a odpoveďou z pozorovaní a pokusov bolo, že slnečné svetlo vyžaruje dostatok UV žiarenia a to ničí – blokuje BBA, no podľa mňa nie priamo, ale rozrušuje práve väzby DOC s kovmi. Iba ešte doplním, že množstvo kovových iónov v jazierkach je minimálny a tak je DOC ľahko baktériám dostupný.

V mojom vyššie uvedenom akváriu som pri zakladaní použil oceľovú mriežku pre vyvýšenie dna a v dutine nechal prúdové čerpadlo pre prúdenie, ktoré ju obmývalo. Od založenia boli problémy s riasami a po zarybnení sa ešte zhoršovali, až keď som mriežku odstránil a nahradil plastovou sa problém vyriešil a pri tom obsah železa v akváriu sa pohyboval medzi 0,05-0,1mg/l /merané testom JBL/. Práve železné ióny, ktoré sa viazali s org. odpadom /uhlíkom/ museli byť príčinou uvedených problémov, pretože po odstránení oceľovej mriežky sa problémy s riasami výrazne zlepšili. Akvárium som prevádzkoval aj pri Ph 7,5 a neskôr pri 6,8 a Ph nemalo vplyv na úbytok riasy a rovnako pridávanie CO2, ale práve nedostatok pohotovostného org. uhlíku /QDC/ naviazaného na ióny kovov v akváriu /z mikroprvkov a železnej mriežky a neskôr som zistil, že ešte aj zo substrátu /, je podľa mňa pôvod ruduchy a staghornu v akváriu. Aké stanoviť riešenie?
Určite ho všetci poznáte, ak dodáte akváriu plno zdravých, nenáročných a rýchlo rastúcich rastlín, k tomu dostatok živín v správnych pomeroch /obmedziť alebo aspoň dočasne vylúčiť pridávanie mikroprvkov, kým nezačnú rastliny vykazovať nedostatok/, nielen že sa akvárium dobre a rýchlo zabieha, ale významne sa rieši problém odpadu v ňom, preto produkcia cukrov /okrem iných látok/ z rastlín, by mohol byť jeden z najvýznamnejších faktorov pre čistotu akvária a eliminácie odpadu v ňom. Pre dobrý rast rastlín potrebujete-živiny, svetlo, údržbu a správne nastavenie hodnôt /aj mikroprvkov/ v akváriu /rovnováhu/.
Ako teda riešiť problém v high -tech akváriu, kde to s pridávaním rýchlorastúcich rastlín nejde napr. kvôli layoutu?
Pokiaľ sa len riasa začína, tak čistiť a stimulovať rast rastlín a baktérií, avšak keď je už riasy veľa, tam už sa bez chémie neobídete a treba vyvážiť hnojenie, častejšie výmeny vody, čistenie filtrov, pridať svetlo a CO2 a blokovať riasu útokom s peroxidom, glutom, chichiros doktorom, kým sa rastliny poriadne nerozrastú, no a opatrne zarybňovať. Zdrojom org. pohotovostného QDC uhlíku pre akva, je aj VOC alebo vodka/alkohol/+ocot+cukor, ktoré sa dajú použiť spolu ale aj zvlášť, poprípade aj iné ako napr. glukóza a fruktóza avšak pri týchto org. zdrojoch je nutné mať dostatok kyslíku v akva / príp. trochu peroxidu pridať – podrobne tu v článkoch Baktérie ako zdroj CO2  a žiadne voľné alebo cheláty kovov /železo/ vo vode – navrhol som nový systém hnojenia mikroprvkami  v akváriu, dočítate sa tu: https://barrreport.com/threads/adding-microelements-to-the-aquarium-and-bba.17641/#post-162201  a celkom čerstvý systém – Metóda 3 núl podľa Jarden Sk.
Nasledujúci návod je pre high-tech sladkovodné rastlinné akvária, low si vystačí s návodom vyššie.
Použil som prípravok pre jazierka na báze peroxidu s uhličitanom sodným /BKF/, je to granulát ktorý sadá na dno a dekoráciu, čo je veľká výhoda oproti pridávaniu tekutých prostriedkov, ničí riasu kyslíkom na dekorácii /rastlinám väčšine neublíži, avšak kobercovkám, machom a Cerathophylu demersum môže-preto veľmi riedko posypať/ a keď sa dostane na dno, poriadne ho prebublá, uvolní mnoho neporiadku z dna a občas aj zle koreniace kobercovky !. Zvyšuje síce Ph a Kh, ale to sa jednoducho zreguluje kyselinou. Peroxid oxiduje odpady a plyny v dne a pravdepodobne aj oxidáciou alelopatických látok z rias pomáha rastlinám v ich opätovnom naštartovaní. BKF kombinujem s cukrom /ten je dôležitý pre činnosť rozkladných baktérií ak je málo rastlín/ a pridávam každý deň s veľkou výmenou vody 3/4 akvária -po dvojdňovej kúre to vyzerá ako na obrázku, ruduchy a staghorn červenajú /odumierajú/, neskôr už pridávam len peroxid 3 percentný + cukor alebo alkohol pri čistení dekorácie. Po použití je akvárium zaplavené bublinami- je to úžasný pohľad, no najviac na riasach a pálim poriadne silným svetlom na akva+živiny a CO2. Silnejšie oxické prostredie blokuje riasy a dáva šancu rastlinám. Ak to s BKF nepreženiete, baktérie zostanú zachované, tie zvládajú aj vyššie dávky peroxidu, ale všetko s mierou-ryby a krevetky so slimákmi Clea helena prežili všetky pri mojom pokuse. Hnojenie mikroprvkami, je opäť výrazne obmedzené.
Prečo vám ruducha neustupuje aj keď máte čisté akva s malým org. znečistením? Jednoducho preto, lebo keď je už riasa v akváriu nepotrebuje veľa odpadu, vystačí si aj s trochou, no z rastlín ju dostanete postupným odstrihávaním napadnutých zvyčajne starých listov a z dekorácie priamou aplikáciou chémie alebo očistením v Save alebo postrekom alkoholu – ten je zatiaľ podľa mojich pozorovaní najšetrnejší voči rybám a rastlinám Akvatriky – č.10 čistenie . Treba byť trpezlivý a čistiť, veď si uvedomte ak dáte napadnutú rastlinu  BBA do akvária pod slnečným svetlom alebo von do jazierka, trvá asi 1 mesiac kým sa vyčistí od BBA, no a v akváriu kde sú nahromadené ťažké kovy a odpad, to nebude asi rýchlejšie, musí sa najprv prestať tvoriť nová. V knihe od D.L.Walstad sa dočítate, že rastliny ukladajú ťažké kovy do seba bez toho, aby ich spotrebovávali / ich množstvo v rastline môže niekoľkonásobne prevyšovať potrebu/ a preto je dosť možné, že staré listy uvoľňujú tieto kovy aj so sacharidmi a ďalšími látkami intenzívnejšie a aj preto môže byť BBA práve na nich. Ťažké kovy sú vo vode väčšinou v chelátoch / uvoľňujú sa svetlom – popísané v článku /, no obsahujú ich aj bakteriálne biofilmy, aj substrát a samozrejme filtre a ich náplne / najmä pri neuváženom hnojení mikroprvkami /, preto pri intenzívnom napadnutí akvária, treba podmieniť čistenie a výmeny vody aj z týchto dôvodov, očistenie stien akvária, postupná výmena či očistenie aj biomédií vo filtri, odstránenie detritu a zrezanie rastlín a opätovné zasadenie, kedy sa odstráni prestárnutá časť rastliny / aj s nahromadenými ťažkými kovmi/. No najdôležitejšie je najprv  úplne dočasne zastaviť pridávanie mikroprvkov, takže používať hnojivá iba s NPK – makroprvkami a až keď začnú rastliny spomaľovať a vykazovať nedostatky železa, veľmi opatrne pridávať. Medzitým by mala prebiehať vyššie uvedená údržba. V tejto fáze je dôležité mať už nastavené správne hodnoty akvária a dopriať rastlinám aj viac svetla, opäť budú produkovať viac cukrov aj pre baktérie a algicidov proti riasam – tým je ruducha a staghorn vybavený a treba udržiavať akvárium a filtre v čistote. A ešte niečo, na vysvetlenie mojej teórie:

Prúd je v boji s BBA významný, čím je prúdenie väčšie, tým viac sa zrejme viažu ióny kovov s organickým uhlíkom a tu je dôležité aj koľko odpadu je v akváriu. Ak je ho moc, tým viac iónov kovov naviaže a baktérie majú problém s jeho rozkladom = hromadí sa a je zle.
Svetlo je ďalší významný problém, konkrétne jeho vlnová dĺžka. Ak je menšia a pohybuje sa medzi 280-520 nm, tak sa rozbíjajú uvedené väzby org. uhlíka a kovových iónov, tie sa opäť viažu, no môžu byť toxické pre rastliny aj baktérie a opäť sa tvorí viac organického znečistenia a problémy s riasami. Moje posledné pokusy a pozorovania zatiaľ preukázali, že pri Led osvetleniach z hľadiska BBA a GDA riasy, je veľmi dôležité mať vo svetle
žiarenie 6500K a viac, pretože v mojom pokuse iba so svetlom LED a 4000K som mal aj pri rovnakej svietivosti 4000Lm rozdielne výsledky s
rozširovaním rias. Moje akvárium, ktoré má výšku 60cm som mal kedysi osvetlené žiarivkami so svetelným spektrom 3000 a 4000K a s riasami
problém nebol takmer žiadny, no keď som svietil rovnakým spektrom u Led svetiel, tak výskyt rias GDA a BBA bol významný. Až keď som k Led
svetlám resp. reflektorom pridal aj Led 6500K reflektory s rovnakým výkonom a svietivosťou sa problémy s riasami hlavne GDA ale aj BBA
vyriešili. Samozrejme hnojenie s mikroprvkami bolo rovnaké pri oboch prevádzkach svetiel a teda počas svietenia som mal Fe 0mg/l.
Z uvedeného vyplýva, že ak obmedzíte pridávanie mikroprvkov na minimum, tak sa netvoria väzby kov+DOC, resp. sú tieto väzby počas
svietenia uvoľňované intenzívnym modrým spektrom svetla.
Ak používate svetlo kde je viac červeného a zeleného svetla, väzby s DOC a iné cheláty sa uvoľňujú minimálne a aj pri veľmi striedmom hnojení mikroprvkami ako som uviedol, no a to blokuje rozklad odpadu a postupne sa org. záťaž zvyšuje a GDA aj BBA porastú.
Z uvedeného vyplýva, že je dôležité mať pri led svetlách spektrum vyššie a teda k 6500K a viac /biele studené svetlo/ príp.mať aspoň jedno takéto
z viacerých svetiel.
Aj keď máte takýto typ svetla, neznamená, že BBA riasa alebo GDA nebude, pretože priveľa mikroprvkov vo vode bude opäť robiť problém s
rozkladom odpadu – o tom som už písal v mojej teórii otvárania a zatvárania biofilmov.
Zhrnul by som to tak, že je dôležité mať vo svetle LED aj modré spektrum 6500K a hnojiť veľmi striedmo mikroprvkami a problém s týmito
dvoma riasami bude vyriešený, samozrejme údržbu s výmenou vody čistením filtrov je nutné zachovať podľa potreby.

Oba tieto fenomény a vzniknuté problémy súvisia podľa mňa s nahromadením kovových iónov v akváriách, v dôsledku neprimeraného hnojenia mikroprvkami , zlej údržby a výmeny vody. V low-techu je to hlavne vytvorením uvedených väzieb a nedostupnosť alebo zlá rozložiteľnosť odpadu pre baktérie a v high-tech akváriách, je to viac problém svetla – vytváranie toxicity fotoredukciou železa a priveľa  železa /mikroprvkov/.

Citujem D.L.Walstad z knihy ” Ekológia rastlinného akvária”: “Železo sa z Fe-EDTA pomaly uvoľňuje /vo forme Fe2+/ a to za prítomnosti svetla. Tento proces, ktorý prebieha i u železa viazaného v rozpustenom organickom uhlíku /DOC/, sa potom stáva zdrojom železa pre rastliny.”  To znamená, že ak vám prebieha fotoredukcia železa v akváriu pri svetle 280-520nm, tak sa vám uvoľňujú veľké dávky uložené v chelátoch a čím viac ich je, tým viac je železo /ťažké kovy/ nebezpečnejšie pre všetky organizmy! Uvoľňujú sa, ale aj sa znova viažu aj s DOC. Na druhej strane a to už je zase moja časť teórie, ak máte železo /ťažké kovy/ v chelátoch a svetlo nad 500nm, tak sa nevytvára toxicita a ani nebudú rastliny strádať, pretože majú dostatočnú zásobu v sebe a dokážu svojimi mechanizmami ich spotrebovávať- aj z chelátov pomaly uvoľňovať podľa potreby, ale cheláty vytvorené s DOC, blokujú rozkladanie organického odpadu v akváriu baktériami, pretože za normálnych okolností, ak je v akváriu málo chelátu kov + DOC, baktérie rozložia všetok rozložiteľný odpad a ten sa nehromadí. Dôkazom tohoto faktu, by mohli byť akváriá prevádzkované bez hnojenia aj niekoľko rokov/5-10/ a takmer žiadny odpad v substráte /štrku/ pri celkovom prerábaní akvária. Na základe uvedeného si myslím, že BBA využíva nahromadený DOC viazaný s kovovými iónmi, ktoré baktérie nevyužijú a to je ten nahromadený škodlivý odpad pre BBA a Staghorn. Tento predpoklad som podporil aj mojou novou Teóriou otvárania a zatvárania biofilmov nájdete tu: https://barrreport.com/threads/theory-of-opening-and-closing-of-biofilms-according-to-jarden-sk.17644/ alebo v mojom novom článku .

Veľa úspechov s týmito riasami… Na záver ešte doplním, vyvarujte sa substrátov, ktoré obsahujú veľa železa alebo pridávanie železných predmetov do systému, ak sa k nim dostane prúd v akváriu, CO2 /H2CO3/ a iné kyseliny aj organické najskôr sa objavia ruduchy. Ak do nich dáte magnet a vytiahnete ho oblepený substrátom, určite bude robiť problémy ruducha /BBA/ alebo Staghorn vo vašom akváriu vzhľadom na vysoký obsah železa, je to len otázka času, rovnako dlhé nečistenie filtrov a vyzrážané kovové zlúčeniny môžu BBA pomôcť, takže častejšie čistiť aj médiá vo filtroch.

Ešte venujte pozornosť týmto mojim posledným pozorovaniam, ktoré podporujú moju teóriu o BBA a DOC+kov. Robil som testovanie Seiryu stones, andezitu a aj čierneho akvaristického štrku a vo všetkých prípadoch som nameral uvoľňujúce sa železo testom JBL Fe. Dokonca aj v obyčajnom riečnom štrku 2-4mm som nameral voľné Fe, takže zabudnite na to že je inertný, nie je, pretože počas testu keď som použil silnejšiu koncentráciu kyseliny HCl+ voda, dokonca testovaná vzorka perlila. Takže kovové ióny sa v prírodných štrkoch nachádzajú a treba sa tomu prispôsobiť. Íly účinne avšak dočasne viažu kovové ióny do seba a preto je použitie ílu v rôznej forme ako podkladová vrstva zaujímavé, takže D. Walstad a T. Amano vedeli čo robia.

Postupoval som najprv tak, že do destilovanej vody som dal kameň alebo štrk a pridal trochu anorganickej kyseliny /HCl/, po pár minútach som odobral 5ml do odmerky a nakapal 5 kvapiek činidla a meranú odmerku farebne porovnal s 5ml čistej vody v rovnakej odmerke na bielom podklade. Vo všetkých spomínaných vzorkách som zistil uvoľňovanie železa. Neskôr som urobil to isté avšak použil obyčajný ocot namiesto anorganickej kyseliny a znova som nameral uvoľnené železo, samozrejme som odmeral aj roztok voda+ocot a voda+HCl samostatne a bol negatívny na prítomnosť železa. Z môjho pohľadu je jasné, že pôsobením aj slabých kyselín ako je H+ pri nitrifikácii, vznikajúca H2SO4 pri procesoch v dne a rovnako aj H2CO3 pri sýtení alebo bakteriálnom procese rozkladu odpadu či iné kyseliny v akváriu účinne uvoľňujú voľné železo do vody z uvedených substrátov. Čím je kyselina silnejšia alebo je jej viac, tým viac sa uvoľní, pretože pri meraniach s riedeným octom sa meraný roztok zo štrku zafarbil len veľmi jemne do ružova, pri použití silnejšej anorganickej kyseliny bola evidentná prítomnosť voľného Fe už po prvej kvapke činidla. V ďalšom skúmaní som meral voľné Fe+ vo filtri, keďže hnojím mikroprvky iba 5ml /450l akvária raz za 3 dni a výške 60cm pri svetle Led 4x50W a 4000K, na konci týždňa čistím oba moje filtre a poriadne, no pred umytím som odmeral Fe testom JBL po vybratí médií z filtra odpadovú vodu na dne filtra, a tam som nameral 0,02-0,05mg/l Fe. Takže biofilmy sú schopné šetriť svoje zásoby podobne ako rastliny dlhšie, pretože vo vode akvária som žiadne voľné železo / hnojím takto mojim novým systémom hnojenia mikroprvkov / tým istým testom nenameral. Vodu mením 4/5 akvária 2x za týždeň a 5ml TC je podľa mnohých z vás smiešna dávka a predstavte si, rastliny rastú, dôkaz je v mojom najnovšom článku. CO2 sýtim podľa môjho systému.

Z môjho pohľadu a mojej teórie o BBA a Teórie otvárania a zatvárania biofilmov, by som doporučil absolútne inertný štrk alebo piesok minimálne ako vrchnú vrstvu substrátu a odmerajte si jeho Fe než budete kupovať väčšie množstvá alebo naozaj veľmi striedme hnojenie mikroprvkami-veľmi záleží na intenzite svetla, alebo ílový substrát či íl ako podklad a zabezpečte čo najmenšie organické znečistenie v nádrži.

Moje posledné pozorovania v súvislosti s BBA naznačujú, že sa jedná o “vyšší” druh rias,  domnievam sa, že využíva oba zdroje uhlíku vo vode organický aj anorganický, využíva železo a kovy  viazané na org. rozpustený uhlík /DOC/a svetlo.  Spomeňte si na Liebigov zákon minima, platí u rastlín a som presvedčený, že aj u tejto riasy. Ak ju dokážete zbaviť príjmu jednej z nižšie uvedených dôležitých živín – odumrie a prestane sa množiť.
1.Organicky uhlík /obsahuje ho org. odpad a aj chelát DOC+kov/
2.Anorganický uhlík/ obsahuje ho CO2 a HCO3- ak dáte vodu na 0 Kh-zmizne, ak sa vám nebude tvoriť veľa CO2 aj z baktérií /Low tech/ keď máte veľa odpadu – tiež prestane rásť a odumrie/
3.Chelát železo /kovy/ + DOC  /ak výrazne obmedzíte železo a kovy v akváriu a budete svietiť dostatočne silným svetlom 6500K a viac /s vlnovou dĺžkou  280-520 nm/ príp. slnečným – zmizne/

6.3.2022 Jarden Sk

Použité a užitočné odkazy:                                                                                                                                                                          https://www.zahradnejazierka.sk/zahradne-jazierka/produkt/bkf-1kg-pripravok-proti-vlaknitej-riase
https://www.golias.net/akvaristika/experimenty-rasy-cukry.php
https://www.golias.net/akvaristika/experimenty-rasy-organicke-latky.php
https://www.horacovoakvarium.cz/clanek_ruducha.htm                                                                                                                      D.L.Walstad Ekológia rastlinného akvária

Jarden Sk
administrator

Podobné články

2 Komentáre

  • Maq
    Maq , 21. apríla 2022 @ 23:11

    Jaký jsi tam použil substrát?

    • Jarden Sk

      Volcano black a Powder, čo je lavová drť iba rôzne frakcie. Hnojenie iba do vody v dne nič. S mikroprvkami som musel obmedziť hnojenie , pretože asi sa tam niečo uvoľňuje. Výrobca pripúšťa stopové množstvá Mn a Fe. Už som ho ale komplet odstránil pre pretrvávajúcu slabú BBA/ magnet ma o tom presvedčil/ a použil inertné dno.

Pridaj komentár