Ruducha /BBA/ & Jelení paroh /Staghorn/

Ahoj,tieto dve riasy majú k sebe veľmi blízko a preto riešenie problémov s nimi nájdete ná fórach a akvaristických stránkach a zatiaľ pre mňa najlepším a najvýstižnejším bolo riešenie na Horácových stránkach /odkaz dole/ a súhlasím s týmto postupom a opatreniami, no ešte by som ich doplnil.
V mojom prípade akvária a výskytu ruduchy bolo predčasné nevyvážené zarybnenie nového akvária, kedy sa začal tvoriť Staghorn a ruducha/BBA/ s mastnou hladinou, ktoré sa často vyskytujú spoločne. To, že sú spôsobené zvýšeným org. znečistením je pre mňa hlavnou príčinou, no keď som obmedzil zarybnenie akvária, tak by sa malo org. znečistenie znížiť, čo sa aj stalo, avšak ruducha aj Staghorn rástli ďalej- ako je to možné, veď mi zostalo v 450l akva 11 kusov Boraras brigitae a asi 30 krevetiek neocar. davidii. Staghorn je všade po celom akva na substráte, rastlinách aj kameňoch, slepá hladina je stále a vodu mením 3/4 akva každý tretí deň s prihnojením a nezaberá to.
Prvý dôvod: nahromadený odpad sa pomaly rozkladá a bude trvať aj 2-3 týždne než sa celkom mineralizuje aj po odlovení rýb.
Otázka: Prečo je rozklad odpadu spomalený? Moju odpoveď nájdete nižšie.
Druhý dôvod: dostatočné prúdenie ale nedostatočné zachytávanie odpadu filtrami-nie je možné filtrovať vodu tak, aby vám odpad neprúdil po akváriu, no spomaliť alebo obmedziť prúd je možné.
Tretí dôvod: podľa mňa hlavná príčina, je málo nenáročných a rýchle rastúcich rastlín produkujúcich cukry, aminokyseliny, uhlovodíky…a ešte niečo /čítaj ďalej/, väčšinu v mojom akva tvoria Hemianthus cal. Cuba a Elatine hydropiper. S týmto variantom asi málo z vás počíta a v literatúre sa väčšinou popisujú algicidy resp. alelopatické látky, ktoré blokujú riasy na rastlinách a ich nedostatok pri slabom zlom raste rastlín. To si však nemyslím že by nefungovalo, pretože v akváriu nemám väčší prebytok živín a rastliny rastú síce pomaly /zrejme vplyvom org. znečistenia/, no riasy tiež. Pomaly rastúce rastliny predsa produkujú algicidy tiež a nie je dôvod aby ich obrastali riasy ak sú v dobrej kondícii a tie moje rastú v pohode ale pomaly, no riasa na nich rastie aj tak. Čo ešte môže byť problém? Myslím si, že produkcia cukrov ako zdroja pohotovostného uhlíku pre dekompozičné baktérie. Nie je totiž možné, aby sa mi tvorilo toľko odpadu ak mením 3/4 vody v akváriu každý druhý či tretí deň -nie je z čoho, no stále mám slepú hladinu, tých pár rýb určite toľko odpadu nenarobí a ostatné ryby som už odlovil pred 2 týždňami. Čo určuje rýchlosť rozkladu org. odpadu /dekompozíciu/, je toho viac kyslík, živiny, teplota, ph a organický dostupný uhlík, ten baktérie získajú aj z odpadu. Ale…. Musia ho najprv rozložiť a až potom je dostupný, no predtým musia zohnať niečo rýchlo a v dostatočnom množstve stráviteľné na báze org. uhlíku, no a sme pri mojej teórii o cukroch, baktérie z nich dokážu uhlík rýchlo využiť, takže ak máte dostatok ostatných živín, kyslíku, vhodné Ph a teplotu /čo mám/, jediné čo pravdepodobne chýba v dostatočnom množstve pre rýchlejší rozklad odpadu, je rýchlo dostupný org. uhlík /nazval som ho URN – Uhlík Rýchleho Nasadenia/. Ak rastliny nerastú, alebo rastú pomaly, nestačí ich produkcia cukrov pre výživu dekompozičných baktérií a nastáva problém -určite vám niečo hovorí Liebigov zákon minima, nemáte pocit, že pre baktérie platí niečo podobné ako pre rastliny ohľadne spotreby živín? Ja áno, pretože org. znečistenie som nebol schopný významne znížiť v akváriu s pomaly rastúcimi rastlinami, ani filtráciou ani výmenami vody ani odlovením rýb, resp. som ho znížil, ale ten čo zostal a ten čo sa tvoril sa pomaly a zrejme nedostatočne rozkladal a silnejším prúdením po akváriu stimuloval rast uvedených rias, preto považujem túto teóriu za možnú. Niektorí akvaristi spomínajú vyšší obsah železa ako dôvod ruduchy a že obmedzenie mikroprvkov zlepšuje situáciu s ruduchou, no ja si myslím, že je to tak len sčasti a pravým dôvodom je vyšší obsah ťažkých kovov v akváriu, ktorý súvisí s mojou teóriou s cukrami, uhlovodíkmi, aminokyselinami… a teda pohotovostným org. uhlíkom. Dôkazom by mohlo byť umiestnenie železnej mriežky v mojom akva obmývanej prúdom čerpadla, je to dôležité v súvislosti s kovmi aj príp. oxidu železitého v akváriu. Diana L. Walstad vo svojej knihe Ekológia rastlinného akvária píše, že org. uhlík DOC je schopný viazať ťažké kovy, no nespája to s činnosťou baktérii, no ja áno a preto som presvedčený, že väzby org. uhlíku s kovmi /kovovými iónmi/ sú pre baktérie využívajúce org. uhlík zrejme ťažko alebo vôbec dostupné a práve tento stav, začne obmedzovať hlavne dekompozičné baktérie v ich činnosti a vzniká nedostatok org. uhlíku pre rozklad odpadu a nárast org. znečistenia. D. Walstad však vo svojej knihe píše aj o tom, že väzby DOC /organický rozpustený uhlík/ s kovmi sa pôsobením svetla “rozbíjajú”- uvoľňujú, avšak nie je to obyčajné svetlo, ale pravdepodobne jeho UV zložka žiarenia, pretože na diskusnom fóre T. Barra sa o pokusoch akvaristov s BBA dočítate keď riešili otázku, prečo nie je ruducha a staghorn v okrasných jazierkach, no a odpoveďou z pozorovaní a pokusov bolo, že slnečné svetlo vyžaruje dostatok UV žiarenia a to ničí – blokuje ruduchu, no podľa mňa nie priamo, ale rozrušuje práve väzby DOC s kovmi. Iba ešte doplním, že množstvo kovových iónov v jazierkach je minimálny a tak je DOC ľahko baktériám dostupný.

V mojom vyššie uvedenom akváriu som pri zakladaní použil oceľovú mriežku pre vyvýšenie dna a v dutine nechal prúdové čerpadlo pre prúdenie, ktoré ju obmývalo. Od založenia boli problémy s riasami a po zarybnení sa ešte zhoršovali, až keď som mriežku odstránil a nahradil plastovou sa problém vyriešil a pri tom obsah železa v akváriu sa pohyboval medzi 0,05-0,1mg/l /merané testom JBL/. Práve železné ióny, ktoré sa viazali s org. odpadom /uhlíkom/ museli byť príčinou uvedených problémov, pretože po odstránení oceľovej mriežky sa problémy s riasami výrazne zlepšili. Akvárium som prevádzkoval aj pri Ph 7,5 a neskôr pri 6,8 a Ph nemalo vplyv na úbytok riasy a rovnako pridávanie CO2, ani toxicita kovov a najmä železa nemala vplyv /Fe max 0,1mg/l/, ale práve nedostatok pohotovostného org. uhlíku /URN/ naviazaného na ióny kovov v akváriu /z mikroprvkov a železnej mriežky a neskôr som zistil, že ešte aj zo substrátu/, je podľa mňa pôvod ruduchy a staghornu v akváriu. Aké stanoviť riešenie?
Určite ho všetci poznáte, ak dodáte akváriu plno zdravých, nenáročných a rýchlo rastúcich rastlín, k tomu dostatok živín v správnych pomeroch, nielen že sa akvárium dobre a rýchlo zabieha, ale významne sa rieši problém odpadu v ňom, preto produkcia cukrov /okrem iných látok/ z rastlín, by mohol byť jeden z najvýznamnejších faktorov pre čistotu akvária a eliminácie odpadu v ňom. Pre dobrý rast rastlín potrebujete-živiny, svetlo, údržbu a správne nastavenie hodnôt /aj mikroprvkov/ v akváriu /rovnováhu/.
Ako teda riešiť problém v high -tech akváriu, kde to s pridávaním rýchlorastúcich rastlín nejde napr. kvôli layoutu?
Pokiaľ sa len riasa začína, tak čistiť a stimulovať rast rastlín a baktérií, avšak keď je už riasy veľa, tam už sa bez chémie neobídete a treba vyvážiť hnojenie, častejšie výmeny vody, čistenie filtrov, pridať svetlo a CO2 a blokovať riasu útokom s peroxidom, glutom, chichiros doktorom, kým sa rastliny poriadne nerozrastú, no a opatrne zarybňovať. Zdrojom org. pohotovostného URN uhlíku pre akva, je aj VOC alebo vodka/alkohol/+ocot+cukor, ktoré sa dajú použiť spolu ale aj zvlášť, poprípade aj iné ako napr. glukóza a fruktóza avšak pri týchto org. zdrojoch je nutné mať dostatok kyslíku v akva / príp. trochu peroxidu pridať – podrobne tu v článkoch Baktérie ako zdroj CO2 . Zaujímavá by bola skúsenosť s týmto návodom proti ruduche aj u akvaristov s morským akváriom alebo malawi, snáď som pomohol…
Nasledujúci návod je pre high-tech sladkovodné rastlinné akvária, low si vystačí s návodom vyššie.
Použil som prípravok pre jazierka na báze peroxidu s uhličitanom sodným /BKF/, je to granulát ktorý sadá na dno a dekoráciu, čo je veľká výhoda oproti pridávaniu tekutých prostriedkov, ničí riasu kyslíkom na dekorácii /rastlinám väčšine neublíži, avšak kobercovkám, machom a Cerathophylu demersum môže-preto veľmi riedko posypať/ a keď sa dostane na dno, poriadne ho prebublá, uvolní mnoho neporiadku z dna a občas aj zle koreniace kobercovky !. Zvyšuje síce Ph a Kh, ale to sa jednoducho zreguluje kyselinou. Peroxid oxiduje odpady a plyny v dne a pravdepodobne aj oxidáciou alelopatických látok z rias pomáha rastlinám v ich opätovnom naštartovaní. BKF kombinujem s cukrom /ten je dôležitý pre činnosť rozkladných baktérií ak je málo rastlín/ a pridávam každý deň s veľkou výmenou vody 3/4 akvária -po dvojdňovej kúre to vyzerá ako na obrázku, ruduchy a staghorn červenajú /odumierajú/, neskôr už pridávam len peroxid 3 percentný + cukor alebo alkohol pri čistení dekorácie. Po použití je akvárium zaplavené bublinami- je to úžasný pohľad, no najviac na riasach a pálim poriadne silným svetlom na akva+živiny a CO2. Silnejšie oxické prostredie blokuje riasy a dáva šancu rastlinám. Ak to s BKF nepreženiete, baktérie zostanú zachované, tie zvládajú aj vyššie dávky peroxidu, ale všetko s mierou-ryby a krevetky so slimákmi Clea helena prežili všetky pri mojom pokuse.
Prečo vám ruducha neustupuje aj keď máte čisté akva s malým org. znečistením? Jednoducho preto, lebo keď je už riasa v akváriu nepotrebuje veľa odpadu, vystačí si aj s trochou, no z rastlín ju dostanete postupným odstrihávaním napadnutých zvyčajne starých listov a z dekorácie priamou aplikáciou chémie alebo očistením v Save alebo postrekom alkoholu -ten je zatiaľ podľa mojich pozorovaní najšetrnejší voči rybám a rastlinám Akvatriky – č.10 čistenie . V tejto fáze je dôležité mať už nastavené správne hodnoty akvária a dopriať rastlinám aj viac svetla, opät budú produkovať viac cukrov aj pre baktérie a algicidov proti riasam-tým je ruducha a staghorn vybavený a treba udržiavať akva a filtre v čistote. Veľa úspechov s týmito riasami… Na záver ešte doplním, vyvarujte sa substrátov, ktoré obsahujú veľa železa alebo pridávanie železných predmetov do systému, ak sa k nim dostane prúd v akváriu, najskôr sa objavia ruduchy. Ak do nich dáte magnet a vytiahnete ho oblepený substrátom, určite bude robiť problémy ruducha /BBA/ alebo staghorn vo vašom akváriu vzhľadom na vysoký obsah železa, je to len otázka času, rovnako dlhé nečistenie filtrov a vyzrážané kovové zlúčeniny môžu ruduchám pomôcť, takže častejšie čistiť aj médiá vo filtroch.

 

6.3.2022 Jarden Sk

Použité a užitočné odkazy:
https://www.zahradnejazierka.sk/zahradne-jazierka/produkt/bkf-1kg-pripravok-proti-vlaknitej-riase
https://www.golias.net/akvaristika/experimenty-rasy-cukry.php
https://www.golias.net/akvaristika/experimenty-rasy-organicke-latky.php
https://www.horacovoakvarium.cz/clanek_ruducha.htm

Jarden Sk
administrator

Podobné články

2 Komentáre

  • Maq
    Maq , 21. apríla 2022 @ 23:11

    Jaký jsi tam použil substrát?

    • Jarden Sk

      Volcano black a Powder, čo je lavová drť iba rôzne frakcie. Hnojenie iba do vody v dne nič. S mikroprvkami som musel obmedziť hnojenie , pretože asi sa tam niečo uvoľňuje. Výrobca pripúšťa stopové množstvá Mn a Fe. Už som ho ale komplet odstránil pre pretrvávajúcu slabú BBA/ magnet ma o tom presvedčil/ a použil inertné dno.

Pridaj komentár