Ph v akváriu-trochu inak

Ph v akváriu – trochu iný pohľad…

Viete, že sa dá podľa Ph sledovať činnosť baktérii v akváriu?
Väčšina akvaristov v high-tech akváriách preferuje stabilné pH kvôli /stabilite systému, výskytu ruduchy atď./.Nerozmýšľali ste niekedy nad tým, že práve kolísanie Ph môže veľa povedať o činnosti systému akvária? Ak máte ph kontroler prepojený s CO2 fľašou, tak sa toho moc nedozviete, tam je to stále o nastavenej hodnote.
Ja ponúkam pozorovania akvária aj z iného a nezanedbateľného pohľadu.

Ak používate ph sondu bez kontroleru napojeného na fľašu CO2 a len na meranie a máte stále aktuálny prehľad o Ph v akváriu, myslím, že ste na dobrej ceste sa dozvedieť množstvo informácii o stave vášho akvária. Ako to?
Iste viete, že ryby, baktérie, ale i rastliny produkujú CO2 a to sa výrazne podieľa na kolísaní Ph v akváriu a aj keď sýtite do akva CO2, môžete aj pri drobných posunoch Ph hore či dole v akva, reagovať na situáciu v akváriu. Ak máte elektromagnetický ventil, na fľaši CO2 nastavený budík fľaše/tlak/ a redukčný ventil na určitú hodnotu pridávania CO2 do akva, tak veľmi jednoducho môžete sledovať drobné výkyvy/kolísania/ ph v akváriu a vyvodzovať príčiny takýchto stavov.

Napr. ak ste zrovna nemenili svietenie ani pridávanie CO2 a posunie sa vám nezvyčajne ph smerom hore počas svietenia, môže byť jedným s významných dôvodov zlepšená činnosť rastlín a vyššia spotreba CO2 / to môže naznačovať pokles org. znečistenia, vyváženejšie hnojenie a zdravý rast rastlín/, môže to však znamenať aj problém s rozkladom či nárastom odpadu a činnosťou baktérii v akváriách kde sa nesýti CO2, kedy baktérie spomaľujú napr. nedostatkom kyslíku/apatia u rýb / a zvyšuje sa ph. Ak vám na druhú stranu ph klesá zvyčajne je to o 0,1-0,4 bodu , tak to zase môže signalizovať zvýšenú činnosť baktérii a to môžu byť aj aeróbne aj anaeróbne ale aj iné, ktoré sú pri rozklade schopné rozkladať odpad a jeho produkty a produkovať CO2. Ak je pokles Ph významný za kratšiu dobu, tak sa jedná skôr o tie aeróbne, tie pracujú rýchlejšie.

Pokles Ph však môže súvisieť aj z veľkým množstvom rozloženého odpadu, kedy sa z neho tvorí veľa humusu-výživy a humínových látok – humínových kyselín a ph ide dolu, tento proces je však pomalší a dlhodobejší, týka sa skôr veľmi zanedbaných a dlhodobo neudržiavaných akvárií bez výmen vody s dolievaním odparu.

Pokles však nastáva aj pri zlej funkcii rastlín a baktérií /u baktérií to môže byť aj aj/ v akva pri sýtení CO2-to sa hromadí a nespotrebúva-rastliny stagnujú= riasy. Myslím si, že ak sa funkcia rastlín spomalí a zvyčajne je to problém zvýšeného org. znečistenia, tak to má vplyv aj na baktérie, vychádzam z mojich pozorovaní a súvislosť medzi nárastom org. znečistenia a spomalením rozkladných baktérii považujem za významnú.

Ďalší pokles Ph v low-techu môže nastať pri vyčerpaní príp. veľkom poklese hydrogénuhličitanov v mäkkej vode a vtedy treba zareagovať veľkou výmenou alebo pridaním HCO3 napr. formou sódy bikarbóny alebo vložiť do akva či filtra trochu koralovej drte. Aj v low-techu tým pádom môže byť použitie Ph sondy veľmi zaujímavé a môžete promptne reagovať…

Pri mojich pokusoch, som však použil práve pozorovania s funkciou pridávaných baktérii do akva-podotýkam živých, lebo tie spóry v akvaristických elixíroch moc nefungujú. V takom prípade napr. pri pozorovaní počiatočnej tvorby prachovej riasy na skle, keď sa posunulo Ph smerom hore o 0,1 bodu, som pridal živé baktérie do vody a Ph sa vrátilo späť a prachová sa zlepšila a to bola dosť rýchla reakcia počas svietenia cca pár minút-do hodiny. Znie to asi neuveriteľne, ale tak som to odpozoroval. Pridávanie živých baktérii /tých funkčných-aktívnych!/ si dokážete výrazne pomôcť pri problémoch s prerybnením a org. odpadom, avšak netreba zabudnúť na O2 a po ďalších mojich pokusoch aj org. uhlík!!! to je veľmi dôležitý faktor pri používaní takýchto preparátov.

Stretol som sa však aj s názorom akvaristov, ktorý sa snažia prostredníctvom “denitrifikačných” baktérii znižovať NO3 v akváriu a upravujú prietok filtrácie na minimum aby stimulovali práve anaeróbne baktérie vo filtri a tak znížili obsah O2 vo filtri a  potlačili činnosť aeróbnych baktérii. Neverím, že je možné oddeliť činnosť baktérii anaeróbnych od aeróbnych, pretože všetky sa nachádzajú ako súčasť biofilmov v akváriu, ale úpravou podmienok v akváriu či filtri je zrejme možné zvýšiť aktivitu tých ktorých baktérii, avšak nedá sa tvrdiť, že sa jedná napr. len o denitrifikačné, tu by som bol veľmi opatrný, na to som zatiaľ žiadnu štúdiu ani pokus nenašiel, takže zatiaľ s -otáznikom.

Ph je dôležitý a sledovaný údaj vo veľkých čistiarňach odpadových vôd, nechápem prečo ho v akváriách tak podceňujeme… Tam sa sledujú aj ďalšie parametre vrátane kyslíku a na to máme napr. ryby v akva ako skvelý senzor a verte, že také krevetky sú menej citlivé ako ryby, pretože moje neónky červené keď plávajú pri hladine a lapajú po vzduchu /práve v dôsledku pridania a činnosti baktérií/, tak neocaridiny si veselo hlodajú po akva bez problému. Pre tieto prípady, by som každému akvaristovi s väčšou nádržou doporučil mať poruke peroxid vodíku a aplikovať ho do vody, do pár minút to bude v norme, ryby prežijú a nemusíte rýchlo meniť vodu!

Jedinou nevýhodou Ph sondy kontroleru v akváriu, je možno cena a že ju treba občas nakalibrovať kalibračnými roztokmi. Kvalitnejšie sondy vydržia bez poruchy aj niekoľko rokov, takže ja som jednoznačne za túto technickú vychytávku aj pre low-techy, aspoň pre tých, čo chcú premýšľať a sledovať niektoré procesy v akva aj trochu detailnejšie. Možné je samozrejme použiť aj obyčajné Ph metre, ktoré sú oveľa lacnejšie avšak aj oveľa pracnejšie na získanie aktuálnych hodnôt, pretože ich musíte zakaždým zapnúť, ponoriť počkať než sa hodnota ustáli a toto robiť viackrát denne? Kontroler a hodnotu Ph v akva máte neustále pred očami a vidíte hneď prípadné zmeny- je to na zváženie…

Na záver ešte pre tých čo majú veľmi tvrdú vodu s vysokým Kh a GH, tu musíte sledovať aj parameter Kh /uhličitanovú tvrdosť testom na Kh/, pretože v takto silných pufračných systémoch Ph prirodzene stúpa, pretože slabá kyselina uhličitá  z CO2, s takýmto systémom nepohne – pozri článok “CO2 v akváriu podľa Jarden Sk“.

29.6.2021 Jarden Sk

Jarden Sk
administrator

Podobné články

3 Komentáre

 • Maq
  Maq , 24. januára 2022 @ 15:16

  “Neverím, že je možné oddeliť činnosť baktérii anaeróbnych od aeróbnych, pretože všetky sa náchádzajú ako súčasť biofilmov v akváriu”. Není to třeba. Výzkumy potvrdily, že uvnitř vloček organického odpadu o průměru větším než 0,3 mm se mohou nacházet anoxické zóny. Tzn. po obvodu jsou usazené heterotrofní bakterie respirující kyslík, kdežto dovnitř už se kyslík nedostane a bakterie musejí respirovat dusičnany, železo, snad dokonce sírany.

  Opět doporučuješ peroxid vodíku jako lék při nedostatku kyslíku. Podle mne funguje jinak, než si myslíš: On ani tak neprokysličí vodu (i když to jistě také), ale hlavně okamžitě zabije spoustu bakterií, hlavně ve vodním sloupci, a tedy sníží bakteriální spotřebu kyslíku. Je to krátkozraké řešení, protože usmrcené bakterie se vzápětí stanou organickým znečištěním, a tedy potravou pro další bakterie.

  Mimochodem, mám vyzkoušeno, že rozklad peroxidu vodíku není bůhvíjak rychlý; je rozumné počítat s tím, že nějaké tři až pět dní po přidání stále nějaký peroxid v akváriu je – a zabíjí.

  Já se domnívám – a to ne jen tak z luftu, ale na základě některých pokusů – že biofiltrační funkce filtrů se významně přeceňují. Většina bakterií žije ve dně. Na povrchu aerobní, kousek hlouběji anaerobní. Starám se o dobrý pohyb vody a vzduchuji, abych podpořil “čistší” aerobní rozklad organické hmoty. V každém případě ve dně zůstane spousta prostoru pro anaerobní procesy.

  Nikdy jsem nezjistil, že by filtr k těmto věcem nějak významně přispíval. Ale jsou lidé, kteří mi tvrdí, že když vytáhli zaběhnutý filtr z akvária a na jeho místo dali stejný filtr čistý, nový, tak že jim vyskočily nahoru amoniak a dusitany. Mám v úmyslu v této věci provést nějaké pořádné pokusy, abych si udělal jasno.

 • Jarden Sk
  Jarden Sk , 26. januára 2022 @ 6:54

  Ahoj, nemyslím si, že peroxid zabije baktérie, ak to nepreženieme záleží koľko sa tam leje, ja dávam skromnejšie dávky 15ml/100l a skúšal som aj doporučovaných 30ml trojpercentný a nemám pocit, že by výrazne stúpol odpad. V mojom pokuse som aplikoval peroxid do akvária počas celeho týždňa a potom prestal a nenastal žiadny kolaps v akváriu je to popísané v článku o Prachová riasa.
  S tými filtrami súhlasím, už som tento pokus robil kedysi dávno a vymenil som všetky náplne vo filtroch za nové a nič sa nestalo-všetko fungovalo ďalej-takže súhlasím.
  Viem že razíš tézu, že baktérie sú hlavne v dne, na ja som to prehodnotil po napísaní článku Biofilmy v akvaŕiu a teda žijú v biofilmoch, dokonca pre baktérie tuším nitrifikačné ktoré sú citlivé na prudšiu zmenu Ph, biofilm slúži ako ochrana a aj pre iné biofilm slúži ako ochrana pred napr. predátormi, takže procesy v dne prebiehajú rovnako ako aj na povrchoch v akváriu, ale môže sa líšiť štruktúra a zloženie biofilmov dna a povrchov napr. na skle, to nevylučujem.

 • Maq
  Maq , 8. februára 2022 @ 13:34

  Některým bakteriím vadí světlo. Mezi nimi jsou uváděné i nitrifikační. Ovšem současně se uvádí, že nějaká nitrifikace může probíhat i ve vodním sloupci. Takže až tak zlé to asi nebude.
  Jiné bakterie – sinice – zase světlo samozřejmě potřebují.
  Takže ano, osídlení osvětlených a neosvětlených biofilmů se určitě liší. A je spousta dalších faktorů, které z akvária vytvářejí z hlediska mikrobů velmi pestré prostředí. Takže ve vzorcích z různých míst bys určitě našel velmi různé složení mikroflóry.

Pridaj komentár