Ph v akváriu-trochu inak

Ph v akváriu – trochu iný pohľad…

Viete, že sa dá podľa Ph sledovať činnosť baktérii v akváriu?
Väčšina akvaristov v high-tech akváriách preferuje stabilné pH kvôli /stabilite systému, výskytu ruduchy atď./.Nerozmýšľali ste niekedy nad tým, že práve kolísanie Ph môže veľa povedať o činnosti systému akvária? Ak máte ph kontroler prepojený s CO2 fľašou, tak sa toho moc nedozviete, tam je to stále o nastavenej hodnote.
Ja ponúkam pozorovania akvária aj z iného a nezanedbateľného pohľadu.

Ak používate ph sondu bez kontroleru napojeného na fľašu CO2 len na meranie a máte stále aktuálny prehľad o Ph v akváriu, myslím, že ste na dobrej ceste sa dozvedieť množstvo informácii o stave vášho akvária. Ako to?
Iste viete, že ryby, baktérie, ale i rastliny produkujú CO2 a to sa výrazne podiela na kolísaní Ph v akváriu a aj keď sýtite do akva CO2, môžete aj pri drobných posunoch Ph hore či dole v akva, reagovať na situáciu v akváriu. Ak máte elektromagnetický ventil, na fľaši CO2 nastavený budík fľaše/tlak/ a redukčný ventil na určitú hodnotu pridávania CO2 do akva, tak veľmi jednoducho môžete sledovať drobné výkyvy/kolísania/ ph v akváriu a vyvodzovať príčiny takýchto stavov.

Napr. ak ste zrovna nemenili svietenie ani pridávanie CO2 a posunie sa vám nezvyčajne ph smerom hore počas svietenia, môže byť jedným s významných dôvodov zlepšená činnosť rastlín a vyššia spotreba CO2 / to môže naznačovať pokles org. znečistenia, vyváženejšie hnojenie a zdravý rast rastlín/, môže to však znamenať aj problém s rozkladom či nárastom odpadu a činnosťou baktérii v akváriách kde sa nesýti CO2, kedy baktérie spomaľujú napr. nedostatkom kyslíku/apatia u rýb / a zvyšuje sa ph. Ak vám na druhú stranu ph klesá zvyčajne je to o 0,1-0,4 bodu , tak to zase môže signalizovať zvýšenú činnosť baktérii a to môžu byť aj aeróbne aj anaeróbne ale aj iné, ktoré sú pri rozklade schopné rozkladať odpad a jeho produkty a produkovať CO2. Ak je pokles Ph významný za kratšiu dobu, tak sa jedná skôr o tie aeróbne, tie pracujú rýchlejšie ako anaeróbne.

Pokles Ph však môže súvisieť aj z veľkým množstvom rozloženého odpadu, kedy sa z neho tvorí veľa humusu-výživy a humínových látok – humínových kyselín a ph ide dolu, tento proces je však pomalší a dlhodobejší, týka sa skôr veľmi zanedbaných a dlhodobo neudržiavaných akvárií bez výmen vody s dolievaním odparu.

Pokles však nastáva aj pri zlej funkcii rastlín a baktérií/u baktérií to môže byť aj aj/ v akva pri sýtení CO2-to sa hromadí a nespotrebúva-rastliny stagnujú= riasy. Myslím si, že ak sa funkcia rastlín spomalí a zvyčajne je to problém zvýšeného org. znečistenia, tak to má vplyv aj na baktérie, vychádzam z mojich pozorovaní a súvislosť medzi nárastom org. znečistenia a spomalením rozkladných baktérii považujem za významnú.

Ďalší pokles Ph v low-techu môže nastať pri vyčerpaní príp. veľkom poklese hydrogénuhličitanov v mäkkej vode a vtedy treba zareagovať veľkou výmenou alebo pridaním HCO3 napr. formou sódy bikarbóny alebo vložiť do akva či filtra trochu koralovej drte. Aj v low-techu tým pádom môže byť použitie Ph sondy veľmi zaujímavé a môžete promptne reagovať…

Pri mojich pokusoch, som však použil práve pozorovania s funkciou pridávaných baktérii do akva-podotýkam živých, lebo tie spóry v akvaristických elixíroch moc nefungujú. V takom prípade napr. pri pozorovaní počiatočnéj tvorby prachovej riasy na skle, keď sa posunulo Ph smerom hore o 0,1 bodu, som pridal živé baktérie do vody a Ph sa vrátilo späť a prachová sa zlepšila a to bola dosť rýchla reakcia počas svietenia cca pár minút-do hodiny. Znie to asi neuveriteľne, ale tak som to odpozoroval. Pridávanie živých baktérii /tých funkčných-aktívnych!/ si dokážete výrazne pomôcť pri problémoch s prerybnením a org. odpadom, avšak netreba zabudnúť na O2 !!! to je veľmi dôležitý faktor pri používaní takýchto preparátov.

Stretol som sa však aj s názorom akvaristov, ktorý sa snažia prostredníctvom “denitrifikačných” baktérii znižovať NO3 v akváriu a upravujú prietok filtrácie na minimum aby stimulovali práve anaeróbne baktérie vo filtri a tak znížili obsah O2 vo filtri a  potlačili činnosť aeróbnych baktérii. Neverím, že je možné oddeliť činnosť baktérii anaeróbnych od aeróbnych, pretože všetky sa náchádzajú ako súčasť biofilmov v akváriu, ale úpravou podmienok v akváriu či filtri je zrejme možné zvýšiť aktivitu tých ktorých baktérii, avšak nedá sa tvrdiť, že sa jedná napr. len o denitrifikačné, tu by som bol veľmi opatrný, na to som zatiaľ žiadnu štúdiu ani pokus nenašiel, takže zatiaľ s -otáznikom.

Ph je dôležitý a sledovaný údaj vo veľkých čistiarňach odpadových vôd, nechápem prečo ho v akváriách tak podceňujeme… Tam sa sledujú aj ďalšie parametre vrátane kyslíku a na to máme napr. ryby v akva ako skvelý senzor a verte, že také krevetky sú menej ciltivé ako ryby, pretože moje nenónky červené keď plávajú pri hladine a lapajú po vzduchu/práve v dôsledku pridania a činnosti baktérií/, tak neocaridiny si veselo hlodajú po akva bez problému. Pre tieto prípady, by som každému akvaristovi s väčšou nádržou doporučil mať poruke peroxid vodíku a aplikovať ho do vody, do pár minút to bude v norme, ryby prežijú a nemusíte rýchlo meniť vodu!

Jedinou nevýhodou Ph sondy kontroleru v akváriu, je možno cena a že ju treba občas nakalibrovať kalibračnými roztokmi. Kvalitnejšie sondy vydržia bez poruchy aj niekoľko rokov, takže ja som jednoznačne za túto technickú vychytávku aj pre low-techy, aspoň pre tých, čo chcú premýšľať a sledovať niektoré procesy v akva aj trochu detailnejšie. Možné je samozrejme použiť aj obyčajné Ph metre, ktoré sú oveľa lacnejšie avšak aj oveľa pracnejšie na získanie aktuálnych hodnôt, pretože ich musíte zakaždým zapnúť, ponoriť počkať než sa hodnota ustáli a toto robiť viackrát denne? Kontroler a hodnotu Ph v akva máte neustále pred očami a vidíte hneď prípadné zmeny- je to na zváženie…

29.6.2021 Jarden Sk

jarden
administrator

Podobné články

Pridaj komentár