Organický odpad

Ahoj, org. odpad v akváriu považujem za hlavnú príčinu rastu rias v akváriu, pripájam aj svoje skúsenosti a pohľad na túto problematiku.

Ak si dáte pohár s vodou z vodovodu na okno, tak po pár dňoch a možno aj hodinách to v ňom začína ožívať, no žiadne riasy nevidno, všetko začne trochu neskôr keď sa začnú organizmy množiť a vytvárať vodný mikrosvet a ozajstnú, nie tú našu akvaristickú – rovnováhu. Môžete postupne pozorovať zákal, alebo slabé zelenanie stien a malé skupiny bubliniek na stenách a to ste dali iba vodu do pohára. Predstavte si kolko organizmov živých a mŕtvych sa dostane do akva ak ho čerstvo osadíte dekoráciou, rastlinami, slimákmi …Všetko živé začne dýchať, prijímať potravu, množiť sa, vylučovať, ale i umierať a tvoriť ODPAD.

Tu je aj moja odpoveď pre tých, ktorí majú potrebu pridávať krmivo alebo nitrifikačné baktérie do nádrží pri zakladaní a pochybujem, že niektorý prípravok doporučovaný pre zábeh akva, obsahuje celé spektrum baktérii /spórov/ potrebných pre dekompozíciu a mineralizáciu. Načo to pridávať v úplnom začiatku? Odpad je tam už dávno, iba ho ešte zvyšujeme a aj pridaním nitr.baktérii /alebo ich spórov/-nitrifikačné rozkladajú amoniak a aby sa množili tak ho k tomu potrebujú, ale iné baktérie ho musia zase vyrobiť/dekompozícia a mineralizácia a…/ a tie nie sú všetky súčasťou balenia /existuje velké množstvo kmeňov baktérii rozkladajúcich tenktorý odpad /tzn., že by sme im museli dodať aj amoniak /amónium/ aby ďalej rástli, množili sa a zväčšovala sa ich kolónia. Lenže amoniak milujú aj riasy nielen rastliny a baktérie, no a to je podľa mňa problém. Takže zbytočne navyšujeme odpad už v zárodku akvária a podporujeme skôr riasy ktoré začnú rásť, pretože práve sme pridali množstvo odpadu zo substrátu, z koreňa, z rastlín… Svoju činnosť rozbiehajú mikroorganizmy a riasy a odpad si každý systém akvária ďalej vyrába sám a postupne – podľa podmienok /preto nepovažujem za rozumné ho zvyšovať, ale skôr znižovať pri samotnom založení akva a vznikajúcich kolóniách baktérii – priveľa odpadu v pomere k množstvu baktérii skôr ich činnosť a zábeh akva spomaľuje/. Dlhú dobu som hľadal spôsob ako urýchliť rozklad odpadu v akva a nastaviť čo najlepšie podmienky pre dekompozíciu a mineralizáciu, potom som však pochopil, že je jednoduchšie znížiť v akva množstvo odpadu, ako sa trápiť jeho rýchlejším rozkladom. Som presvedčený že: “Ak dokážeme odpad regulovať -potom môžeme ovplyvňovať aj množstvo organizmov, ktoré sa na ňom priživujú a jedným z nich sú práve riasy”. Ak teda pri zábehu použijete primerané svetlo, dostatok rastlín a primerané hnojenie /áno aj hnojenie pri inertných alebo substrátoch neuvoľňujúcich živiny/, môžete dosiahnuť šťastlivý zábeh akvária  bez viditeľných rias – s aplikovaním častejších výmen aspoň 1/3 vody a použitia prídavkov do filtra na elimináciu org. odpadu vo vode /akt.uhlie, Purigen a iné/. Ďalší priebeh a prevádzka záleží na množstve svetla a org. odpadu v akváriu /nie len nerozloženého, ale aj rozkladaného odpadu/.

Čím sinejšie je svetlo, tým menej org. odpadu je treba na rozbeh rias“. Takže high-tech so silným svetlom musí byť velmi čistý s vyváženým hnojením a veľkou biomasou perfektne fungujúcich rastlín a baktérii. Tu a touto myšlienkou začína podľa mňa celý svet akvaristických rias, či v low alebo high-tech akváriách.

Ako teda znížim množstvo org. znečistenia v akváriu?
Ak teda vychádzam z tézy, že rozmnoženie/rozširovanie rias je spôsobené zvýšeným výskytom org. znečistenia v nádrži, popíšem spôsoby ako mu predísť a skúsim ho popísať v akvaristike low i high-tech. V oboch spôsoboch prevádzky akva záleží na tom, ako je akvárium osadené rastlinami, rybami, od kŕmenia, údržby, teploty, hnojenia, množstva CO2 a O2, ale hlavne na intenzite príp. dĺžke osvetlenia. Predpoklad, že je v akváriu org. odpad sa nedá asi poprieť, pretože si myslím, že sa tvorí v akváriu neustále a záleží na jeho množstve. Akvárium sa nedá pre nás prevádzkovať v sterilných podmienkach -je to živý systém, kde sa podieľa množstvo organizmov tzn. okrem živočíchov, rastlín, baktérií, plesní, húb, rias a ich spór /aj zo vzduchu/ aj nálevníky, bičíkovce a mnoho dalších mikroorganizmov, ktoré dýchajú, prijímajú potravu a majú vylučovanie a tak sa podieľajú na vytváraní odpadu v “uzavretom” systéme akvária.

Zdroje org. znečistenia:

1.Org. odpad spôsobený rybami / krevetkami, slimákmi../ a prekrmovanie/neskŕmená potrava/:- prerybnenie alebo väčšie zarybnenie akvária ako je váš systém schopný zvládnuť
2.Nálevníky, bičíkovce a iné mikroorganizmy /aj baktérie odumierajú/:
– to že nie sú vidieť neznamená, že v akva nie sú, môžu pri premnožení alebo veľkom úhyne výrazne ovplyvňovať parametre vody v akváriu, množstvo CO2,O2,a aj odpadu.
3.Odpad vznikajúci z dekorácie /drevo v akváriu/ a iné čo môže hniť:-rozpadnutý alebo hnijúci substrát /stalo sa mi to asi po roku so substrátom pre krevetky/, hnitie a zahnívanie dreva najmä časti v styku so substrátom, kde sa hromadí detrit a je málo O2, býva zdrojom amoniaku a odpadu, ktorý nasiaka do dreva a kvitne riasa na povrchu /vždy radšej podložím drevo kameňom aby sa dalo pod ním vyluxovať dno a nezvíril som neporiadok pod ním pri príp. manipulácii/.
Kamene, ktoré nasiakajú org. odpadom z prírody alebo až zo substrátu či vody v akváriu-lávové, pemza a iné..
4.Substrát:
-najmä pri založení môžu substráty obsahovať veľa organického materiálu /odpadu/ a preto je nutná velmi častá výmena vody, inak začnú zelená voda, nálevníky /zákal/ a ďalšie problémy vysoké hodnoty NO2, amoniaku, rozpad zasadených rastlín…
Aj zabehnuté akvárium môže obsahovať veľa org. znečistenia v dne, tu však platí, že nie vždy to musí byť problém a všetko záleží na fungujúcich rastlinách, baktériách a množstve kyslíku. Pri narušenej biologickej činnosti mikroorganizmov je zanesené dno velký problém a zdroj org. nerozloženého alebo zle rozloženého odpadu, príp. zvýšeného množstva jedovatých plynov/amoniak, metán, sírovodík../ -signalizujú to poruchy rastlín, výskyt rias a v horšom prípade rozpad koreňov rastlín a úhyn rýb. Náprava je, dosadenie zdravých rastlín, vyladenie hnojenia a živín v akva, poriadne aj hlbšie odkalenie dna /odkalovacím zvonom/ a častejšie výmeny 1/2-3/4 vody a to aj pri substrátoch ako je napr. Platinum, ktoré sa predajcami neodporúča odkaľovať do hĺbky-mne sa to však pri problémovom raste rastlín osvedčilo /prídete však o značnú časť prachovej časti substrátu/.
5.Vstupná voda:
– aj tá môže byť problém ak je z neovereného zdroja, studne či potoka…/vysoké hodnoty CHSK/
6.Org. odpad spôsobený rastlinami:
– odumreté alebo odpadnuté časti rastlín, neosvetlené a neduživé listy v úplnom tieni spleti rastlín, polámané a otrhané časti korienkov najmä pri sadení a presádzaní rastlín, nefungujúce alebo celkovo zlý stav rastlín spôsobený podmienkami v akváriu!!! Tu by som sa pozastavil a trochu to rozobral. Zle fungujúce rastliny sú častým a veľkým problémom a najčastejšou príčinou býva zlé alebo nevyvážené príp. žiadne hnojenie. Hnojenie nie je len dostatok a určitá rovnováha živín makro a mikro, ale rovnako tak CO2 a O2 v akváriu.Aj prihnojením viac CO2 ako je nutné môžete ovplyvniť činnosť rastlín, ale hlavne baktérií. Keď som čítal na fóre T.Barra, že pridaním CO2 ešte nevidel spôsobiť riasu vo svojich akva a zvyčajne pridaním CO2 problém s riasou vyrieši, tak verte, že to možné je. Sám som si takýto problém vyrobil v súvislosti s vláknitou riasou a podobne pár kamarátov z fóra. Problém je, že pridaním CO2 stlačíme Ph dolu a činnosť baktérii sa spomalí, no a problém s odpadom začne rásť, zvyčajne do 2 týždňov po pridaní CO2 na žltý dropchecker, bol problém s vláknitou riasou pri zachovaní hnojenia a údržby.Takže pozor na to! Rovnako v low-tech akváriu pri silnejšom svetle, mäkkej vode a veľkom poklese Kh môžu mať rastliny ale i baktérie prijímajúce uhlík z hydrogénuhličitanov problém, prestanú rásť a začnú sa rozpadať-zvýšený odpad = riasy…treba pridať trochu koralovej drte v sieťke do filtra alebo schovať do akva za rastliny a ubrať svetlo či dobu svietenia.

Ďalší problém je amoniak.
Amoniak sa tvorí z organického odpadu prostredníctvom dekompozičných baktérií, nie je vylúčené, že dekompozíciu tvoria aj iné mikrorganizmy ako napr. huby a možno aj iné, to ale neviem potvrdiť./ Dole v komentároch je to už ozrejmené – Maq prispel.
Amoniak dokážu rastliny využiť ako zdroj dusíka avšak ho nesmie byť zase moc.To, že ho nenameriate testom v akva neznamená že tam nie je, znamená to, že je spotrebovaný rastlinami a baktériami a nie je na zvyš a teda merateľný testom-čo je dobre. Je to jedovatý plyn vo vode dobre rozpustný, dokáže prestupovať pletivami rastlín a riasy ho milujú, takže zanedbaný low-tech môže skončiť katastrofou s rybami ak sa rozhodnete vymeniť väčšie množstvo vody bez toho, aby ste nezrovnali Ph vody pridávanej, na Ph vody v akváriu -problém amoniaku/amónia (podobne je to aj pri substrátoch s velmi nízkym Ph ako napr. Platinum soil). V low i high-techu môžete prevádzkovať akva len na amoniaku/amóniu pri Ph-, ak máte vyvážené množstvo odpadu hlavne z rýb a skvele fungujúci biosystém, hodnota NO3 bude skoro na nule – bavíme sa o cca 3-5mg/l NO3 vo vode /bez výživného substrátu a NO3 v dne a jeho pravidelného pridávania/. V takomto prípade pre riasy nič neostane a amoniak vyrobený v systéme spotrebujú okamžite rastliny a baktérie. Baktérie tiež z amoniaku nejaký NO3 vyrobia, takže by NO3 nemal byť celkom na 0 mg/l, inak je amónia alebo rozloženého org. odpadu v systéme málo a nestačí na zásobenie rastlín a baktérii amoniakom či NO3-treba pridať NO3 alebo ryby. Druhou možnosťou je, že sa org. odpad hromadí a zle alebo pomaly rozkladá /problém baktérií dna či filtrácie/ a to už zase indikujú riasy v systéme.

Živiny: Príliš vysoké hodnoty niektorého prvku živín, môžu ovplyvniť príjem iného rastlinami, je to podobne aj opačne-nedostatok jednej živiny napr.PO4, spomalí príjem ostatných !! Veľa org. znečistenia, tiež spomaľuje príjem živín a rast rastlín !!! – je to možné pozorovať pri aplikácii tekutého uhlíku do akva na potlačenie rias -riasy v akva nie sú alebo len minimálne, živín a svetla je dosť, no rastliny rastú zle alebo nerastú.                                                                                                                                                       V súvislosti so živinami, najmä pridávaním mikroprvkov, by som rád ešte pripomenul moju teóriu o cukroch a pohotovostnom org. uhlíku /URN/ v súvislosti so zvyšovaním org. odpadu v akváriu – dočítate sa v článku Ruducha a Staghorn.

7. Filter
-jeden z najdôležitejších zdrojov odpadu a často tak velmi opomínaný.V low-tech akváriách keď riasu nemáte, neznamená, že nie je v akva či filtri veľa org. odpadu a veľa ľudí sa v low-techu spolieha len na biologickú filtráciu akvária, bez častejšieho čistenia médii. Dovolím si tvrdiť, že to je poriadna hlúposť a hazard s rybami. Do filtra sa sťahuje kopu odpadu, kde sa hromadí a pomaly rozkladá, moja otázka znie, prečo to tak má byť? Je mnoho low-tech akvárii, ktoré fungujú bez filtra iba s čerpadielkom na vytvorenie prúdu, alebo úplne bez a sú zdravé, čisté a bez rias. Tajomstvo sa ukrýva v dne, v jeho ploche a množstve živočíchov vrátane rýb v akváriu. Je to tým, že plocha dna a akvária je dostatočná na osídlenie baktériami, ktoré odpad rozkladajú na živiny dostupné rastlinám- samozrejme za primeraného svetla. To však nemusí platiť ak to preženiete s rybami, je síce fajn mať trochu viac CO2 z rybičiek v low-techu, ale odpad z nich môže robiť problém /ruducha rastie aj pri slabom svetle/. Ak sa rozhodnete filter v akváriu mať, tak ho čistite pravidelne aj týždenne a menšie filtre aj častejšie, na čo budete odpad zhromažďovať vo filtri, keď ten v dne, úplne postačuje na funkciu akvária? Radšej sa postarajte o dostatok O2, CO2, ostatných živín a teda funkčné rastliny a kyslík bude ich koreňmi dopravovaný do dna a na ich dobrú funkciu stačí dodržiavať čo som písal vyššie. Filter v aute či vysávači tiež používate a čistíte, aby sa nečistoty nedostávali ďalej do systémov a v akváriu je to rovnako! Problém môže nastať ak váš systém nezvláda spracovávať vytvorený odpad /ruducha a prachová riasa/ a máte prerybnené – musíte robiť častejšie výmeny vody a systém sa stabilizuje. Prerybnenie prináša samozrejme pozitívne aj negatívne dôsledky, tým pozitívnym je viac CO2 v systéme /hlavne pre low-tech/a negatívnym oveľa menej kyslíku ako doposiaľ /to treba riešiť, pretože bez dostatku kyslíku ktorého je značná spotreba, sa ani baktérie nebudú množiť a budú spomaľovať a tvoriť viac odpadu/. Preto nemôžete prestať alebo poľaviť s údržbou a čistením, lebo ak sa org. odpad začne uvoľňovať z filtra do vody a to je väčšina prípadov, tak začne ruducha alebo staghorn a máte problém na dlhšiu dobu, len pre vlastnú lenivosť budete ponárať rastliny a dekoráciu do Sava, liať do akva tekutý uhlík a budete v konečnom dôsledku mať viac práce a nákladov s odstránením rias, ako by bolo vyčistenie akva a filtra raz týždenne- takže hlavnou a prvotnou príčinou rias v low-tech akváriu je LENIVOSŤ a až potom org. odpad.

V high-tech akváriách je to podobne. Procesy v high-techu pri silnejšom svetle sú zrýchlené a podľa mňa biológia v dne a filtri musí frčat a jediné čo treba blokovať a strážiť je svetlo a množstvo org odpadu. V high-tech akváriu je prerybnenie alebo väčšie zarybnenie cesta do pekla, o tom som sa sám presvedčil a rozpísal v článku o prachovej riase. Je velmi dôležité pri riešení problému s org. znečistením, aby sa obnovili biologické procesy v akva a to chvíľu trvá najmä ak ste org. znečistením priveľa poškodili funkciu baktérii a rastlín. Prvým dobrým znakom je naštartovanie rastlín, ktoré predtým nerástli/stagnovali/ a netreba zaspať na vavrínoch, pokračovať v procesoch čistenia systému až do úplného obnovenia akvarovnováhy. Myslím si, že high -tech akvárium znamená: čistiť a čistiť a čistiť s častejšími výmenami vody a správnym nastavením parametrov vody a živín vrátane CO2. Ešte stále chcete high-tech akvárium?

5.3.2021 Jarden Sk

Užitočné a použité odkazy:

https://www.golias.net/akvaristika/experimenty-rasy-organicke-latky.php
https://www.golias.net/akvaristika/experimenty-nitrifikace.php
https://www.golias.net/maq/index.php?id=Micurin_1901
D.L.Walstad- Ekológia rastlinného akvária
http://e-akvarium.cz
https://envirozataze.enviroportal.sk/AtlasSanMetod/Leto/default.htm?turl=WordDocuments%2Fchemickoxidcia2.htm

https://www.vut.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=170097

Jarden Sk
administrator

Podobné články

3 Komentáre

 • Maq
  Maq , 5. februára 2022 @ 1:01

  “pri silnejšom svetle, mäkkej vode a veľkom poklese Kh môžu mať rastliny prijímajúce uhlík z hydrogénuhličitanov problém”
  Neexistuje rostlina, která by dávala přednost hydrogenuhličitanům před oxidem uhličitým.
  =
  “Amoniak sa tvorí z organického odpadu prostredníctvom dekompozičných baktérií”
  Toto je sice pravda, ale pokud jde o odpad z ryb, ty většinu amoniaku vyloučí močí. Už hotový amoniak, další činnost bakterií není nutná.
  =
  “dekompozíciu tvoria aj iné mikrorganizmy ako napr. huby a možno aj iné, to ale neviem potvrdiť.”
  Na procesu dekompozice se podílejí všechny heterotrofní organismy. Tzn. ryby, plži, červi, nač si vzpomeneš. A ano, samozřejmě i houby. Ty jsou obzvláště důležité pro rozklad rostlinného materiálu chudého na dusík.

 • Dzumigar
  Dzumigar , 17. januára 2023 @ 9:12

  Zabudol ste spomenúť sirovodik.
  V substrate sa dokáže organický odpad rozložiť bez kyslika.
  Vedľajší produkt ktorý vzniká je sirovodík.
  Ten keď sa uvoľní tak pohlcuje kyslík na hladine vody. A začína čarovný kolotoč.
  Nie za každej okolnosti otravy rybej osádky akvaria môže zvýšenie obsahu dusičnanov.

  • Jarden Sk
   Jarden Sk , 17. januára 2023 @ 10:41

   Je veľa vecí na ktoré som zabudol a ktoré ani neviem, ja som tu netvoril encyklopédiu, ostatné veci si musíte aj naštudovať sami. Sirovodík , metán a ďalšie plyny vznikajúce v dne za anaeróbnych podmienok sa zvyčajne oxidujú v dne , no nevylučujem aj biofilmy /rastliny dodávajú kyslík do dna koreňmi a sú oxidované baktériami/, vo vode sú toxické pre živočíchy. Ostatné veci najdete aj napr. v knihe D.L.Walstad Ekológia rastlinného akvária.
   Ja som v článku netvrdil, že zvýšenie hladiny dusičnanov môže za otravu, to by museli veľmi vysoko stúpnuť hodnoty, ale otrava dusičnanmi je tiež možná, ale to asi všetkým čo je v akváriu a záleží vždy na množstve.

Pridaj komentár