Účet

Číslo účtu IBAN:

SK7475000000000684243213           BIC (SWIFT):CEKOSKBX

Všetky rady  a informácie, ktoré odo mňa dostanete sú bezplatné /zdarma/ a vyššie uvedený účet slúži pre dobrovoľné príspevky/dary/, za ktoré ďakujem a slúžia na prevádzku týchto stránok,  pre ďalšie moje pokusy a pozorovania tu zverejnené v článkoch. Do info pre prijímateľa prosím napíšte DAR. Ďakujem všetkým !